Persyaratan Nilai Memohon Ke Universiti Kebangsaan Malaysia

Bagi temen-temen yang penasaran, kira-kira berapa yak persyaratan nilai untuk masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut penulis upload sebagai bahan pertimbangan sebelum mendaftar.


SYARAT KEMASUKAN CALON BUKAN WARGANEGARA SESI AKADEMIK 2012-2013

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Mempunyai kelayakan Diploma/STPM atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti;Calon yang memohon perlulah mahir dan fasih berbahasa Melayu.
(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

1.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian (Sains Politik) KA09

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

atau

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Alam  bagi LIMA (5) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Agama Bahasa Inggeris Ekonomi

Sosiologi Geografi Antropologi

Sejarah Matematika Fisika

Kimia Biologi Bahasa Arab

2.

Sarjanamuda    Sains    Sosial    denganKepujian

(Antropologi dan Sosiologi)

KA14

6 semester

3.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian (Psikologi) KA16

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

atau

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

4.

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian(Persuratan Melayu)

KA17

6 semester

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Alam  bagi LIMA (5) mata pelajaran berikut:Pendidikan Agama

Bahasa Inggeris Ekonomi Sosiologi Geografi Antropologi Sejarah Matematika Fisika

Kimia Biologi Bahasa Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred 6.00 dalam mata pelajaran berikut:

Sains

Matematik

5.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian (Geografi) KA18

6 semester

6.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian

(Sains Pembangunan)

KA22

6 semester

7.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian (Kerja Sosial) KA23

6 semester

8.

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian(Sejarah)

KA24

6 semester

9.

Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian

(Komunikasi Media)

KA47

6 semester

10. Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian(Pengajian Bahasa Inggeris)

KB00

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

atau

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut:

Pendidikan Agama Bahasa Inggeris Ekonomi

Sosiologi Geografi/Antropologi Sejarah

dan

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Mencapai  skor  550  dalam  Test  of  English  as  a   Foreign Language  (TOEFL)  atau  mencapai  6.0  dalam  International English Language Testing Service (IELTS).
11. Sarjanamuda Sains Sosial denganKepujian (Linguistik) KB03

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

atau

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut:

Pendidikan Agama

Bahasa Inggeris Ekonomi Sosiologi

Geografi/Antropologi

Sejarah

12. Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian(Pengajian Bahasa Melayu)

KB06

6 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
13. Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian(Sains Komputer)

KC00

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Diploma

Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•   Matematik; dan

•   dua (2) mata pelajaran Sains lain.

Catatan:

Terbuka kepada calon Aliran Sains sahaja.

14. Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian(Komputeran Industri)

KC02

6 semester

15. Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian(Sains & Pengurusan Sistem)

KC04

6 semester

16. Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian(Pengajian Multimedia)

KC09

6 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
17. Sarjanamuda Ekonomi denganKepujian

KE00

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level  dengan  memperolehi  sekurang-kurangnya   Gred  D

mata  pelajaran:

•  Ekonomi; dan

•  dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Diploma dalam bidang berkaitan dengan Ekonomi dari  mana- mana IPT luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN)  dengan  memperolehi   sekurang-kurangnya  Gred  8.0 atau  Keputusan  Akhir   Pendidikan  Menengah  Atas  dengan memperolehi                         sekurang-kurangnya                        Gred                            8.5      bagi   mata pelajaran:

•    Matematik; dan

•    Ekonomi atau satu (1) mata pelajaran Sains

18. Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian6 semester

Sarjanamuda Perakaunan dengan

Kepujian

8 semester

KP03

Penentuan program akan dibuat semasa pelajar berada di Tahun 2 pengajian.

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred D bagi mata   pelajaran Ekonomi atau Perakaunan  atau  Pengurusan Perniagaan dan dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Diploma dalam bidang berkaitan dengan Perniagaan dari mana- mana IPT luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi calon warganegara Indonesia – lulus Ujian Akhir Nasional (UAN)  dengan  memperolehi   sekurang-kurangnya  Gred  8.0 atau  Keputusan  Akhir   Pendidikan  Menengah  Atas  dengan memperolehi                         sekurang-kurangnya                        Gred                            8.5       bagi  mata pelajaran:

•    Matematik; dan

•    Ekonomi atau satu (1) mata pelajaran Sains

19.
(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Pengajian Islam
20. Sarjanamuda Pengajian Islam denganKepujian

(Usuluddin &  Falsafah)

KI01

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Sijil Menengah Agama (Rabie Thanawi);

atau

Diploma  dalam  bidang  berkaitan  yang  diiktiraf  oleh  Senat

Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program

Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut: Bahasa Arab

Syariah atau Usuluddin, dan

Satu (1) matapelajaran lain

21. Sarjanamuda Pengajian Islam denganKepujian (Syariah) KI02

6 semester

22. Sarjanamuda Pengajian Islam denganKepujian

(Pengajian Arab &  Tamadun Islam)

KI03

6 semester

23. Sarjanamuda Pengajian Islam denganKepujian

(Pengajian Dakwah & Kepimpinan)

KI04

6 semester

24. Sarjanamuda Pengajian Islam denganKepujian

(Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah)

KI05

6 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
25. Sarjanamuda Sains Seni Bina denganKepujian

KH03

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Diploma

Seni Bina yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:•   Matematik

•   Fizik

atau

Memperolehi sekurang-kurangnya Gred B dalam  A-Level  bagi mata pelajaran:

•   Matematik

•   Fizik

dan

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS) bagi calon yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya;

dan

Lulus ujian lukisan dan temu duga yang dikendalikan oleh

Fakulti.

26. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Awam dan Struktur)

KK01

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.33 dalam Diploma

Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•   Matematik

•   Fizik

•   Kimia

atau

Memperolehi sekurang-kurangnya Gred B dalam  A-Level  bagi mata pelajaran:

•   Matematik

•   Fizik

•   Kimia

dan

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS) bagi calon yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya.

27. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)

KK02

8 semester

28. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian (Kejuruteraan Kimia) KK03

8 semester

29. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Mikroelektronik)

KK05

8 semester

30. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Awam dan Sekitaran)

KK07

8 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
31. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Mekanikal)

KK08

8 semester

32. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Biokimia)

KK09

8 semester

33. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Pembuatan)

KK13

8 semester

34. Sarjanamuda Kejuruteraan denganKepujian

(Kejuruteraan Komunikasi dan

Komputer)

KK17

8 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Undang-Undang
35. Sarjanamuda Undang-Undang denganKepujian

KL00

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam  diploma berikut yang diiktiraf oleh Senat Universiti:

Diploma Undang-Undang

Diploma Pengajian Islam (Syariah) Diploma Perakaunan

Diploma Pentadbiran Awam

Diploma Pengajian Perniagaan;

dan

Lulus Bahasa Inggeris dan Matematik di peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam

Malaysian University English Test (MUET) atau mencapai skor

550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS);

atau

Sekurang-kurangnya  Tahap  3  (Band  3)    dalam  Malaysian

University English Test (MUET);

dan

Mendapat   sekurang-kurangnya   Gred    A-/Gred    2A   pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Perubatan
36. Sarjanamuda Kejururawatan denganKepujian

KM12

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

‘A-Level Cambridge’/peperiksaan yang setara dengannya

dengan mendapat sekurang-kurang PNGK 3.00;

dan

Mempunyai pegalaman kerja tidak kurang dari 3 tahun;

dan

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Sains Kesihatan
37. Sarjanamuda Sains Bioperubatan dengan KepujianKM03

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Matematik

•  Kimia

dan

Mencapai  skor  550  dalam  Test  of  English  as  a   Foreign Language  (TOEFL)  atau  mencapai  6.0  dalam  International English Language Testing Service (IELTS).

38. Sarjanamuda Optometri denganKepujian

KM04

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:•  Biologi

•  Matematik

•  Fizik

dan

Mencapai  skor  550  dalam  Test  of  English  as  a   Foreign Language  (TOEFL)  atau  mencapai  6.0  dalam  International English Language Testing Service (IELTS).

39. Sarjanamuda Audiologi denganKepujian

KM07

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Matematik

•  Fizik

40. Sarjanamuda Sains Pertuturan denganKepujian

KM08

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Matematik

•  Fizik

atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran berikut:

•  Matematik

•  Matematik Tambahan

•  Sains

dan

Mencapai skor sekurang-kurangnya 600 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau  mencapai 6.5 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
41. Sarjanamuda Kesihatan Persekitaran dengan KepujianKM10

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Matematik

•  Kimia

dan

Mencapai skor sekurang-kurangnya 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau  mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Sains dan Teknologi
42. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Sains Laut)

KS01

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Kimia

•  Matematik atau Fizik

•  Bahasa Inggeris

43. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Biologi)

KS05

6 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
44. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Matematik)

KS08

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Kimia

•  Matematik

•  Fizik

•  Bahasa Inggeris

45. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Statistik)

KS09

6 semester

46. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Sains Sekitaran)

KS11

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Kimia

•  Matematik atau Fizik

•  Bahasa Inggeris

47. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Fizik)

KS15

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Fizik

•  Kimia

•  Matematik

•  Bahasa Inggeris

48. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Kimia)

KS16

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Kimia

•  Matematik

•  Fizik atau Biologi

•  Bahasa Inggeris

49. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Geologi)

KS17

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level / kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

pelajaran berikut:

•  Fizik

•  Kimia

•  Matematik

•  Bahasa Inggeris

50. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Sains Nuklear)

KS18

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Kimia atau Biologi

•  Matematik

•  Fizik

•  Bahasa Inggeris

51. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Sains Bahan)

KS19

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Kimia

•  Matematik

•  Fizik

•  Bahasa Inggeris

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
52. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Oleokimia)

KS22

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•   Kimia

•   Biologi

•   Matematik atau Fizik

•   Bahasa Inggeris

53. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Mikrobiologi)

KS27

6 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai  Diploma  dalam  bidang  Sains  berkaitan   yang diiktiraf  oleh  Senat  Universiti  dengan   sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berikut:

•  Biologi

•  Kimia

•  Matematik

•  Bahasa Inggeris

54. Sarjanamuda Sains dengan Kepujian(Zoologi)

KS54

6 semester

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
Fakulti Pendidikan
55. Sarjanamuda Pendidikan denganKepujian

(Sukan dan Rekreasi)

KT03

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains atau yang  berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berkaitan.

56. Sarjanamuda Pendidikan denganKepujian

(Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai

Bahasa Kedua (TESL))

KT06

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang TESL atau  kelulusan  lain yang  setara  yang  diiktiraf  oleh   Senat   Universiti  dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

dan

1.  Lulus Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris

2.  Lulus Temuduga

3.  Mendapat sekurang-kurangnya Band Empat (4) dalam

Malaysian University English Test (MUET).

(i)   Program Pengajian(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA
57. Sarjanamuda Pendidikan denganKepujian (Pendidikan Khas) KT10

8 semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains atau yang  berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang  setara  dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

atau

Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir

Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred

8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran berkaitan.

Iklan

Perihal Edu atMalaysia
sejarah akademis: 1. Bachelor Science in Geology, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) 2. Master of Science in Geology, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011/2012) 3. Master of Science in Geophysics, Universiti Sains Malaysia (2012/2013)

2 Responses to Persyaratan Nilai Memohon Ke Universiti Kebangsaan Malaysia

  1. assalamualaikum..
    saya mau bertanya,saya sekarang sedang menjalani kuliah D3(diploma) di jurusan farmasi.bisa tidak saya melanjutkan S1 di universitas kebangsaan malaysia ini?kalau bisa bagaimana persyaratan dan berapa biaya nya?
    terima kasih..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: